skylines open boulder competition banner
5 november is het zo ver! De eerste editie van Skylines, de halfjaarlijkse open boulder competitie van Beest Boulders Rotterdam. Markeer de datum in je agenda, want deze wil je echt niet missen.

Snel naar: tijdsschema / regelement

—————

November 5th is the day! The first edition of Skylines, the biannual open boulder competition held at Beest Boulders Rotterdam. Mark the date in your calendar – this is one you won’t want to miss.

Skip to: timetable / rules

De Competitie | The Competition

Skylines is voor iedereen! Of je nou net bent begonnen, of al jaren lang en hard bouldert, iedereen is welkom. Entree en deelname aan de competitie bedraagt €20,00 (abonnementhouders betalen slechts €9,50). Hierbij ontvangt iedereen naast een scoreformulier ook unieke Skylines merch. Reserveren is niet nodig!

Naast de speciale Finale Boulders zal ons routebouw team maar liefst 20 dikke wedstrijd boulders met liefde de wand in schroeven, variërend van makkelijk tot heel moeilijk. Onze sponsoren (TBA) verzorgen de 1e, 2e en 3e plaats onder zowel de mannen als de vrouwen van vette prijzen, maar ook zullen alle deelnemers automatisch meedoen aan een loterij. Iedereen maakt dus kans om iets moois mee naar huis te nemen!

Maaltijd

Honger gekregen? Voor de start van de finale is er de mogelijkheid een goede (vegatarisch/vegan) maaltijd te eten. Inschrijven kan bij aankomst en tot uiterlijk 15u uur.

Finale

Skylines is niet alleen lekker zelf boulderen, maar draait ook om samen zijn en elkaar aanmoedigen. Onze finale sluit daar perfect bij aan. Deze zal plaatsvinden op de 9e verdieping, in een zaal vol toejuichend publiek. Na de prijsuitreiking vieren wij deze eerste editie nog met een feest, dus blijf vooral hangen!

The Competition

Skylines is for everyone! Whether you are just starting out or have been bouldering hard for years, everyone is welcome. Entry and participation in the competition is €20,00 (subscription holders pay only €9,50). In addition to a scorecard, every participant will receive unique Skylines merchandise. No need to reserve a spot beforehand!

Besides the special Final Boulders, our route setters will lovingly screw no less than 20 funky competition boulders into the wall, ranging from easy to very difficult. Our sponsors (TBA) will provide the 1st, 2nd and 3rd place among both the men and the women with awesome prizes, and all participants will also automatically participate in a raffle. That means everyone has a chance to take something home with them!

Food

Worked up an appetite? Before the start of the final it will be possible to fill up with a strong, hearty (vegetarian/vegan) meal. You can sign up for this on arrival, and up until 2 p.m. at the latest.

Final

Skylines is not only about bouldering yourself, but also about being together and encouraging one another. Our final adheres perfectly to that sentiment: it will take place on the 9th floor, in a packed hall full of cheering spectators. After the award ceremony, we will celebrate this first edition with a party, so be sure to stick around!

Tijdsschema  |  Timetable

12:00                 Aanvang | Start

16:30                 Eten  |  Food

19:00                 Finale  |  Final

22:30                 Prijsuitreiking  |  Awards Ceremony

23:00                 Feest  |  Party

Scores en regels | Scoring and rules

 1. Een boulder wordt altijd gestart vanaf de 4 startgrepen – 2 handen, 2 voeten –  Je dient deze tegelijkertijd aan te raken voor je kunt starten. De grepen  zijn duidelijk aangegeven met tape en/of kaartjes.
 2. Een zone heb je pas behaald als je een poging tot de volgende pas vanaf de zone greep hebt gedaan. De zone is ook duidelijk aangegeven met tape en/of kaartjes.
 3. Het toppen van een boulder doe je door de eindgreep in een gecontroleerde positie met twee handen vast te pakken / aan te raken. Deze zijn ook duidelijk aangegeven met tape en/of kaartjes.
 4. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van andere kleur grepen.
 5. Het is wel toegestaan om gebruik te maken van de wand en/of modules.
 6. Je bent zelf verantwoordelijk om je punten eerlijk bij te houden op je scoreformulier.
 1. A boulder must always be started from the 4 starting holds – 2 hands, 2 feet – These are clearly marked with tape and/or cards.
 2. A zone is not achieved until you have attempted the next move from the zone hold. The zone is also clearly marked with tape and/or cards.
 3. Topping a boulder is done by holding / touching the top hold with two hands from a controlled position. These are also clearly marked with tape and/or cards.
 4. It is not allowed to use other color holds.
 5. It is allowed to use the wall and/or volumes.
 6. You are responsible for honestly keeping your own score on your scorecard.

Iedereen houd zelf als volgt de score bij:

 • Voor elke zone die je haalt reken je 1 punt
 • Voor elke top die je haalt reken je ook 1 punt
 • Als je een boulder flashed reken je hier nog 1 punt bovenop
 • Je totaalscore bestaat uit alle behaalde punten

Everyone keeps their own score as follows:

 • For every zone you reach you receive 1 point
 • For every top you reach you also receive 1 point
 • If you flash a boulder you receive 1 point on  top of that
 • Your total score consists of all the points you have received

Vragen?

Stuur een e-mail naar Beest Boulders Rotterdam